Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - SPSC

Được tổ chức lúc: 08 giờ 00, ngày 14 tháng 06 năm 2018 (Thứ Năm)
      Tại: Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn 
16 - Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc dự họp Đại hội đồng cổ đông và việc ủy quyền tham dự đại hội (nếu có) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 30 ngày 13/06/2018, hoặc báo tin đến địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)
Địa chỉ: 16 - Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 3827.5965  hoặc (028) 3823.0958 + số nội bộ 27 (Anh Mạnh Hùng)
Fax: (028) 3822.3200    Email: spsc@hcm.vnn.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Các báo cáo, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: