Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

SPSC thông báo chốt danh sách Cổ đông

Căn cứ vào chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/219 của Chính Phủ, và thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 13/05/2019 của Bộ Tài Chính.

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐ ngày 25/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 16/07/2020 của Hội đồng Quản trị SPSC.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Chứng khoán đăng ký lưu ký:
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn.
 • Mã chứng khoán: “SPS”
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
 • Tổng số lượng đăng ký, lưu ký: 3.000.000 (ba triệu) cổ phần.
 • Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký: 30.000.000.000 (ba mươi tỉ) đồng.
2. Thông tin về chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký:
 • Thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: trước 16h00 ngày 30/07/2020.
 • Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần xin vui lòng liên hệ và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Sài Gòn trước 16h00 ngày 30/07/2020.
Nhằm đảm bảo thông tin của cổ đông được chính xác phục vụ cho việc đăng ký lưu ký cổ phiếu, Quý Cổ đông có điều chỉnh thông tin hay có nhu cầu đổi sổ cổ đông vui lòng gửi yêu cầu về Công ty trước 16h00 ngày 30/07/2020, để Công ty cập nhật thông tin mới nhất vào danh sách cổ đông. Thông tin liên hệ:
 • Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC)
 • Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
 • Điện thoại: (028) 3823.0958 + số nội bộ 15 (Mr. Mạnh Hùng).
 • Fax: (028) 3822.3200   Email: info@spsc.com.vn  hoặc  manhhung@spsc.com.vn;
Sau thời hạn trên, nếu Công ty không nhận được thông tin bổ sung từ Quý cổ đông, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của cổ đông do thông tin của cổ đông không chính xác.

Sau thời điểm chốt danh sách cổ đông nói trên, Quý cổ đông sẽ tạm ngưng thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho đến khi được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo được phép giao dịch. 

Ngay sau khi Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty sẽ thông báo kết quả cho Quý cổ đông trên website của Công ty http://www.spsc.com.vn;

Trân trọng thông báo.