Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của SPSC

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn xin thông tin đến Quý cổ đông về việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 56/2020/GCNCP-VSD ngày 01/09/2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty như sau:
 • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn.
 • Trụ sở chính: 16 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 38230958 - Fax: (028) 38223200.
 • Vốn điều lệ: 30,000,000,000 đồng
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn.
 • Mã chứng khoán: SPS.
 • Mã ISIN: VN000000SPS6.
 • Mệnh giá: 10,000 đồng.
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 • Số lượng chứng khoán đăng ký: 3,000,000 cổ phiếu.
 • Giá trị chứng khoán đăng ký: 30,000,000,000 đồng.
 • Hình thức đăng ký: Ghi sổ.
 • Bắt đầu từ ngày 04/09/2020,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn đăng ký giao dịch cổ phiếu SPS trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu SPS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

SPSC trân trọng thông báo.