Theo bạn, nhân tố quan trọng nhất giúp Thị trường Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng là :Đăng ký nhận bản tin
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn xin thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Cổ đông về việc thay đổi nhân sự tại công ty như sau:
  1. Võ Thị Phương Dung thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) kể từ ngày 15/3/2021.

  2. Đỗ Thụy Thúy Mai giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) kể từ ngày 15/3/2021.
Trân trọng.Đính kèm: